De testamenten: verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet

Terwijl de hedendaagse kunstscène hoog oploopt met Tuymans mogen we toch ook Jan Vanriet niet vergeten. Het tegendeel is waar. In dit kunstboek toont hij nogmaals zijn meesterlijke hand. Vanriet heeft een 80-tal verhalen uit de Bijbel in een eigentijdse beeldtaal omgezet: vaak verrassend, dikwijls treffend. De beelden worden geflankeerd door de Bijbelteksten. Helaas in de nieuwe Bijbelvertaling… (JG)

NN., De testamenten: verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet, Leuven & Mechelen (Davidsfonds & KBS-VBS), 2005
167 blz. en 35 EUR