Geloof geeft te denken: opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus

Het is bijzonder lovenswaardig dat de Nederlandse Research Group Jogn Duns Scotus (www.dunsscotus.nl) een Nederlandstalige studiebundel over deze zeer invloedrijke theoloog heeft verzorgd. De diverse medewerkers belichten de belangrijkste topics uit zijn werk: godsleer en christologie, antropologie, ethiek en nawerking. Na Bonaventura is hij de grootste franciscaanse theoloog met een belangrijke nawerking. In zijn werk valt de nadruk op Gods vrijheid en op de incarnatie van Christus. Hij ligt aan de basis van de Onbevlekte Ontvangenis. (NN)

A. J. BECK & H. VELDHUIS (RED.), Geloof geeft te denken: opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen (Van Gorcum), 2005
320 blz. en 39,5 EUR