Religie na de religie: gesprekken over de toekomst van het religieuze

Zowel Ferry als Gauchet zijn klinkende namen in de Franse filosofie. Ze ontleden in dit boek de toestand van de religie in de huidige samenleving en komen tot een radicaal tegengestelde conclusie en oplossing. Voor Gauchet zal het religieuze verdampen, terwijl voor Ferry het transcendente zal blijven bestaan, zij het als een geconsacreerd humanisme. Scherpzinnige en uitdagende filosofie van de godsdiensten en dus aan te raden. (JG)

L. FERRY & M. GAUCHET, Religie na de religie: gesprekken over de toekomst van het religieuze, Kapellen (Pelckmans), 2005
103 blz. en 14,95 EUR