Het grote zwijgen: een beschouwing over dood, geloof en herinnering

De Backer combineert in dit essay de al te zeldzame relatie tussen geneeskunde, theologie en filosofie. Hij denkt na over een fundamentele kwestie: de dood en hoe ermee omgaan. In dit persoonlijk relaas vertelt hij hoe hij opnieuw God en het hiernamaals heeft ontdekt om met de dood om te gaan. Los daarvan schetst de auteur treffend hoe men met de dood omging in het verleden. De dood is een verrassend spoor naar God… (EN)

H. DE BACKER, Het grote zwijgen: een beschouwing over dood, geloof en herinnering, Tielt (Lannoo), 2005
96 blz. en 12,95 EUR