De macht van het bouwen: hoe macht en geweld de wereld aanzien geven

De link leggen tussen architectuur en macht is een open deur intrappen. Daarbij denkt men meteen aan extremistische regimes, maar hetzelfde geldt voor de democratische (met Mitterand in Parijs en Fiat in Turijn als uitsmijters). Sudjic tracht door te stoten tot op de kern van dit fenomeen door de intieme mechanismen tussen architectuur (vooral hoogbouw) en politiek bloot te leggen. Zijn betoog is doorspekt met voorbeelden uit de 20ste eeuw. (JG)

D. SUDJIC, De macht van het bouwen: hoe macht en geweld de wereld aanzien geven, Amsterdam (Anthos), 2005
360 blz. en 24,95 EUR