Handelaars in nieuws

Als oud-journalist is De Pauw de ideale man om op basis van zijn ervaring de mechanismen van het veranderd landschap van de journalistiek bloot te leggen. Wanneer wordt nu iets nieuws? Geld is het antwoord op de vele bedenkingen die de media verzieken en waardoor de grens tussen feit en fictie/publiciteit gevaarlijk vervaagt. Een genuanceerd essay dat het debat over journalistieke deontologie opnieuw zou moeten openen. De Pauw is steeds objectief (behalve wanneer het gaat over Mia Doornaert…) (ES)

F. DE PAUW, Handelaars in nieuws, Leuven (Davidsfonds), 2005
160 blz. en 15,95 EUR