De veelvormigheid van het vroegste christendom

Wie herinnert zich nog “De laatste dictatuur”? Een pijnlijke vergissing, want de kerk is misschien de laatste anarchie. En net zoals nu was ook het vroegste christendom een grote anarchie aan bewegingen en opvattingen. Luttikhuizen zet bijna alle strekkingen van wat hij het vroegchristelijk jodendom noemt op een rijtje: de invloed van Paulus, de gnostische bewegingen, de apocalyptische ideeën, Alexandrië versus Antiochië en dies meer. (ES)

G. LUTTIKHUIZEN, De veelvormigheid van het vroegste christendom, Budel (Damon), 2005
176 blz. en 19,5 EUR