De oude geschiedenis van de joden

Het historische boek van Flavius over de joden blijft nog steeds tot de verbeelding spreken. Het is een bewerking van het Oude Testament, aangevuld met gegevens tot aan zijn eigen tijd en dat alles ten gerieve van de Romeinse overheerser. In het boek wordt trouwens melding gemaakt van Jezus. Zoals dat gebruikelijk is in de Ambo-klassiek reeks gaat het om een oerdegelijke vertaling met een uitgebreid kritisch apparaat en dito register. (JG)

F. JOSEPHUS, De oude geschiedenis van de joden, Amsterdam (Ambo), 2005
1418 blz. en 69,95 EUR