<p>Gent</p> <p>Onze uitgeverij houdt zich specifiek bezig met het uitgeven van religieus geïnspireerde boeken die bijdragen tot de verspreiding van de christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie enerzijds en de typische karmelitaanse spiritualiteit anderzijds. <p>We willen heel duidelijk de ontwikkeling in de hedendaagse theologie en spiritualiteit volgen en trachten een antwoord te geven op de spirituele nood van onze tijd. Ook willen we de dialoog tussen geloof en psychologie bevorderen.</p> <p>Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun <a target=_blank href=http://www.carmelitana.be/>webstek</a>.</p>

Uitg_Carmelitana (26)