Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers.

Peeters is een jonge priesters uit het aartsbisdom Mechelen-Brussel die zijn licentiaatsverhandeling gewijd heeft aan de kartuizers. Niet alleen van buitenuit, maar ook van binnenin is hij vertrouwd met het leven van deze orde die nooit in haar geschiedenis hervormd is moeten worden! Peeters besteedt aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van de orde, de regel en vooral aan de spiritualiteit. Echt wel een schitterende inleiding in een van de meest intrigerende ordes van het christendom, die rcentelijk nog in de belangstelling kwam door de film De grote stilte. (EN)

T. PEETERS, Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers., Gent (Carmelitana), 2007