Creatieve spiritualiteit

Bij Camelitana verschenen zopas twee boekjes van Anselm Grün. Als ze bij Carmelitana verschijnen, betekent dit dat ze gespeend zijn van te veel psychologie. Het eerste boekje heet zelfs Creatieve spiritualiteit. In de christelijke spiritualiteit staat omvorming centraal: de transformatie van de ziel en van de passie door Gods genade. Grün bestudeert dat proces aan de hand van enkele profetische figuren uit de Bijbel: Mozes, Jacob, Elia, Paulus en vanzelfsprekend Jezus. Omvorming wordt gepresenteerd als het grondprincipe van goddelijk handelen, of het nu gaar om onze persoonlijke geschiedenis of die van de mensheid.
ISBN 90-76671-55-9

A. GR√úN, Creatieve spiritualiteit, Gent (Carmelitana), 2005
96 blz. en