Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart

Geen boekje voor het grote publiek! Anders was het wel verspreid geworden door Lannoo. De inhoud is dan ook niet erg in trek: vasten… Bovendien is het boekje sterk vanuit de monastieke context geconcipieerd geworden. Het is zeker een van de betere boekjes die er de laatste tijd van Grün verschenen zijn: zeer diepgaand en mooi geschreven. (JG)

A. GR√úN, Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart, Gent (Carmelitana), 2004
125 blz. en 14,95 EUR