Op verkenning in een tijd van ballingschap: op zoek naar nieuwe areopagen

Vanderbrugghen zoekt naar een manier van standvastigheid in geloof in tijden van 'ballingschap' en daarvoor doet hij een beroep op Jesaja 43,19: Zie, ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet? Het geheel is erg Bijbels geïnspireerd geschreven en stamt duidelijk uit een monastieke context. Het geheim van het nieuwe zit dan ook in aandacht, stilte, wijsheid. (NN)

L. VANDERBRUGGHEN, Op verkenning in een tijd van ballingschap: op zoek naar nieuwe areopagen, Gent (Carmelitana), 2003
86 blz. en 12,95 EUR