Bidden van onderuit. Inwijding in contemplatieve meditatie

Er wordt zoveel geëxperimenteerd met spiritualiteit, terwijl de oude tradities die eeuwen ervaring met dat fenomeen hebben, aan populariteit verliezen. Vanderbrugghen delft in de oude beproefde tradities en bespreekt hoe die kunnen aangewend worden in de therapie. Centraal staat de dieptemeditatie, op het diepe invoelen van God als de dragende grond van het bestaan, waardoor de gelovige getransformeerd wordt en heelt. (JG)

L. VANDERBRUGGHEN, Bidden van onderuit. Inwijding in contemplatieve meditatie, Gent (Carmelitana), 2004
109 blz. en 15,95 EUR