Vergeef jezelf

In Vergeef jezelf staan vergeving en verzoening centraal. Vergeving gaat over het kwijtschelden van schuld, verzoening over het stichten van vrede, over het bij elkaar komen van mens en God. Het sacrament van de biecht komt in dit boekje uitvoerig aan bod, in tegenstelling tot vele andere boeken die dit thema behandelen. De verwijzingen zijn alle Bijbels. Een verrijking is dat er ook vanuit Bijbels standpunt gesproken wordt over verzoening met jezelf als stap naar de ander. (JG)
ISBN 90-76671-58-3

NN., Vergeef jezelf, Gent (Carmelitana), 2005
96 blz. en