Onderstroom: handboek voor gebed (deel 2)

De grote afwezige op de voorbije editie van de Antwerpse boekenbeurs was voorzeker Carmelitana. Enigszins begrijpelijk, want het gaat om een kleine uitgeverij die niet meteen populaire boeken op de markt gooit. Dat is echter omgekeerd evenredig met de kwaliteit van die boeken. In het kader van het 'Jaar van het gebed', waarin de nadruk ligt op het bidden in plaats van het spreken over bidden, verscheen onlangs het tweede deel van Onderstroom, een echt handboek voor gebed. Ook nu worden een aantal gebedsvormen en dito thema's geëxploreerd en praktisch uitgewerkt, b.v. het vraag- en smeekgebed, het stiltegebed, symbolen etc. Het is een erg aantrekkelijk uitgegeven en degelijk boek. Gebedsvormen en -technieken uit andere religies worden in een christelijke presentatie opgenomen. Een handig register vergemakkelijkt het thematisch zoeken om en gebedsmoment samen te stellen. (NN)
ISBN 90-76671-56-7

NN., Onderstroom: handboek voor gebed (deel 2), Gent (Carmelitana), 2005
333 blz. en