Vertrouwd met het Geheim.

Uitgeverij Carmelitana zal veruit de enige uitgeverij zijn die de allergrootste risico’s durft nemen. Hoe waardevol dit boekje ook is, het zal nooit hoge commerciële ogen scoren. Het is een zeer spiritueel boekje over de betekenis en de vruchten van contemplatie. Het gaat over de mens die zich openstelt voor het Geheim en daardoor op volle kracht en tot volle ontplooiing komt. Het gaat over God die zeer dichtbij komt in de contemplatie en die een intieme relatie met ons wil aangaan. De auteur getuigt van een grote kennis van de mystieke christelijke traditie, maar schrijft nooit pompeus, integendeel. Hij laat de lezer delen in zijn vreugde, die van het spirituele leven. (HG)

P. VAN BREEMEN, Vertrouwd met het Geheim., Gent (Carmelitana), 2008
12 EUR