Het onzevader: Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus

Het is godgeklaagd dat er op de ganse Antwerpse boekenbeurs slechts één stand is die meestal weinig publiek trekt: Carmelitana. Ten onrechte, want deze kleine uitgeverij heeft een neus voor kwaliteit. In die rij past dit boek van de Duitse karmeliet Körner. Hij gaat op zoek naar een methode om het onzevader te actualiseren in ons eigen leven, ver van de sleur en het automatisme die het ritueel bidden met zich kan meebrengen. Zelden verschijnen boeken van deze omvang over dit onderwerp. (JG)

R. KÖRNER, Het onzevader: Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus, Gent (Carmelitana), 2004
255 blz. en 23,5 EUR