Het boek van mijn leven.

Het blijft verbazingwekkend hoe een kleine uitgeverij als Carmelitana overeind kan blijven in de grote boekenwereld met zoveel concurrentie. Daarenboven geven ze niet meteen ‘bestsellers’ uit. Tegelijkertijd ben ik zeer dankbaar, omdat zij boeken uitgeven die we elders niet vinden. Neem dit zeer belangrijke boek uit de geschiedenis van de westerse mystiek. Teresa’s spirituele autobiografie. Deze uitgave is bijzonder geslaagd omwille van de vertaling, maar zeker ook omwille van het zeer uitgebreide kritische apparaat. In een aanhangsel worden dan nog eens alle centrale begrippen toegelicht. Een uitgebreide inleiding belicht de ganse achtergrond van deze autobiografie. (JG)

T. VAN AVILA, Het boek van mijn leven., Gent (Carmelitana), 2010