Joodse spiritualiteit voor christenen

De joodse spiritualiteit is een praktische en volgens de auteur sluit ze nauw aan bij de vragen van de christenen. Op die manier wil Kuschner hen een vernieuwde kijk op hun geloof geven. Wat mij betreft is dat een mislukking. Ik heb geen spirituele genoegens beleefd aan deze auteur die - naar ik vermoed - niet schrijft uit ervaring. Bovendien, een spiritualiteit die nergens de naam van Jezus vermeldt, kan onmogelijk een spiritualiteit voor christenen genoemd worden. (ES)

L. KUSHNER, Joodse spiritualiteit voor christenen, Gorinchem/Gent (Ekklesia/Carmelitana), 2003
95 blz. en 12,5 EUR