Titels_K-O (366)

Lekker fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen.

Maria Magdalena. Van boetvaardige zondares tot echtgenote van Jezus.

Media in beweging. Handboek voor de professional.

Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen.

Navolging van Christus

Noormannen in de Lage Landen. Handelaren, huurlingen, en heersers.

Levend huis. Ecospiritualiteit en schepping.

Kruis. De weg van het lijden.

Marian Pilgrimage Sites in Brabant.

Maximen. Bespiegelingen over menselijk gedrag.

Lucas, acta. Jezus’ passie.

Over de vooruitgang van de menselijke geest.

Ontmoeting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen naar Satiago de Compostela.

Nederigheid en dienstbaarheid. Het neerwaartse pad van Christus.

Nooit genoeg. Over verzmalen & verzamelaars.

Over wat ik nog wil schrijven.

Narnia. Prins Caspian.

Mythen, riten en hun toekomst.

Oswald Spengler

Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200.

Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor een te voeren beleid.

Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.

Over de religie.

Met Petrus en Paulus op stap. Boeiende Bijbelstudies in de Handelingen over de geest van het ontstaan van de kerk.

Martin Luther: zijn leven, zijn werk.

Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.

Mosterdzaad in ballingschap. Het Cleyn Mostertzaet (1590): auteur, facetten, tekstuitgave.

Op verhaal komen. Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen.

Op de Jakobsweg. Pelgrimeren op oneindig.

Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld?

Mijn doopalbum

Op weg naar Pasen.