Marcus.

In de reeks ‘Bijbelstudies’ verscheen dit keer de schriftelijke weergave van een dertiental radio-uitzendingen gewijd aan het evangelie van Marcus. Inspreker was een predikant uit Rotterdam. De auteur getuigt van een grote openheid en tracht het Marcusevangelie naar een eigentijds publiek toe te vertalen. Hij is daarin goed geslaagd. Daarbij verwijst hij meer naar de Bijbel, dan naar de eigen tijd. Het is dan ook een protestantse uitgave. Nergens doet hij echter moeilijk en dat is een grote verdienste. Exegese is niet altijd even eenvoudig, maar van de Linde is bijzonder toegankelijk. Het hele boek is dan ook haast in spreektaal geschreven, wat de toegankelijkheid bevordert. (EvG)

D.M. VAN DE LINDE, Marcus., Kampen (Kok), 2009
19,9 EUR