Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom.

Naarmate het belang van de religie in de samenleving toeneemt, groeit ook de verhouding – zeg maar de spanning – tussen religie en publieke ruimte. Borgman verdedigt de boeiende stelling dat hoe tegendraadser de religie is, hoe relevanter ze kan zijn voor de maatschappij. Het is zelfs maatschappelijk onmisbaar. De samenleving heeft helemaal geen baat bij lauwe christenen, zonder identiteit. Borgman is een genuanceerde theoloog met zin voor polemiek. Uitdagend! (HG)

E. BORGMAN, Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom., Kapellen (Pelckmans), 2009
18,95 EUR