Koken met passie. 40 smakelijke recepten voor de vastentijd.

In de reeks 'Bijbels culinair' zijn al wat interessante, vooral eigenzinnige, boekjes verschenen. Neem nu ook weer dit boekje: voor elke dag van de vasten voorzien ze een gerecht met heel wat achtergrondinformatie over voedselgebruiken en ingrediënten (voorkeur voor duurzaam geproduceerd voedsel). De gerechten zijn alle gebaseerd op de Bijbel. Alle culinaire toestanden worden gelardeerd met verhalen over vasten en dat levert vaak verrassende stukjes op. Het geheel is heerlijk geïllustreerd. (HG)

H. WILMINK, Koken met passie. 40 smakelijke recepten voor de vastentijd., Kampen (Kok), 2009
15 EUR