Ketters en scheurmakers (De haeresibus).

Bij uitgeverij Damon is dit al de zoveelste Augustinusvertaling … Alle uitgaven bevatten een oorspronkelijke tekst, een vertaling en een voetnoten. Op het einde nog een reeks registers die deze uitgaven als voorbeeldig laten bestempelen! In dit kleine traktaatje verdedigt Augustinus zich tegen tal van afwijkingen van de rechte leer: 88 in aantal! Een encyclopedische catalogus van ketterijen. Augustinus gaat er niet fel tegen tekeer, maar geeft bondig weer waarvoor ze staan. Heel zakelijk en zonder polemiek. Ik herhaal: een lovenswaardige uitgave.(EvG)

A. AUGUSTINUS, Ketters en scheurmakers (De haeresibus)., Budel (Damon), 2009
18,9 EUR