Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen.

Uit de middeleeuwen kennen we slechts enkele Nederlandstalige verhalen: Marieke Van Niemeghen, Vanden Vos Reynaerde, Karel ende Elegast … Maar er is zoveel meer! Biesheuvel heeft er enkele prachtige vanonder het stof gehaald. Alle typische ingrediënten van de middeleeuwse literatuur zitten erin: devotie, maar ook satire. Ze heeft de verhalen in drie clusters bijeengebracht: liefde en ridderlijkheid, liefde en duivelse streken en ten slotte een mop. De meeste verhalen zijn van Willem van Hildegaerdsberch. Ook de bekende Beatrijs figureert in deze eigentijdse vertaling. Tevens valt op hoe levend vele mythologische en historische taferelen nog zijn in die tijd. (HG)

I. BIESHEUVEL, Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
19,95 EUR