Karl Barth. Theoloog in de wereld.

Karl Barth behoort tot de meest gerespecteerde theologen van de 20ste eeuw. Hij was weliswaar geen gematigde theoloog maar toch werd hij gerespecteerd. Het is vrij verwonderlijk dat er in het Nederlands zo weinig voorhanden is over deze figuur. Gelukkig heeft de theologiehistoricus Meijering daar een beetje verandering in gebracht. In een vijftal grote hoofdstukken belicht hij het leven en het werk van Barth, de typisch protestantse openbaringstheoloog. Het is interessant te zien hoe zijn leven geworteld zit in zijn denken. De biografie is belangrijk, want vrij uniek in ons taalgebied. En de auteur is een zeer bekwaam historicus, dat heeft hij al vaker bewezen. (ES)

E. MEIJERING, Karl Barth. Theoloog in de wereld., Kampen (Kok), 2009