Over vrijheid.

'Voor een prikje' verscheen bij uitgeverij Boom een van de invloedrijke werken uit de filosofie. 150 jaar geleden verscheen het voor de eerste keer en Boom heeft daarom deze verzorgde en goedkope editie gelanceerd. Het is een van de eerste pleidooien voor vrije meningsuiting in het Westen. Stuart Mill maakt de wereld vertrouwd met iets dat toen revolutionair was en nu als zeer normaal ervaren wordt: het onderscheid tussen de persoonlijke levenssfeer (van totale vrijheid) en de sociale levenssfeer (waar rekening moet gehouden worden met andere opvattingen). In de inleiding wordt grondig ingegaan op de actualiteit van het boek. Het boek besluit met een verhelderend kritisch apparaat.(JG)

J. STUART MILL, Over vrijheid., Amsterdam (Boom), 2009
9,95 EUR