Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1000 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • _101 bedevaartplaatsen in Nederland.
  AuteurJAN MARGRY & C. CASPERS P.J.
  UitgeverijAmsterdam (Prometheus/Bert Bakker)
  Jaar2008
  Prijs (EUR)39.95
  BesprekingDe auteurs van dit boek kennen het onderwerp als geen ander: bedevaarten. Ze publiceerden de laatste jaren 4 dikke delen met alle Nederlandse bedevaartplaatsen. Een werk door en voor specialisten. Vandaar deze handzame uitgave met een selectie van de belangrijkste bedevaartsoorden in Nederland. Het is een mooie geïllustreerde uitgave. Wat vooral boeiend is, is de uitgebreide en schitterend gedocumenteerde inleiding op het fenomeen van de bedevaart. Ze staan stil bij de geschiedenis van de bedevaart en hoe die doorheen de eeuwen is geëvolueerd tot de vorm die we nu kennen: vaak een mengeling van bedevaart en toerisme. (ES)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 22 oktober 2014
  Vandaag werden 34 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd. U vindt ze hier.
  Geplaatst 22 okt. 2014 13:43 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 30 april 2014
  Met de laatste nieuwe reeks boekbesprekingen rondden we de kaap van 1500 boekbesprekingen. Klik hier.
  Geplaatst 30 apr. 2014 07:56 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 16 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Zaterdag, 25 Oktober 2014 Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 13,1-9.In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren vermengd had. Daarop zei Jezus: Denkt ge, dat onder alle Galileeërs alleen dezen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die gedood werden, doordat de toren bij de Siloam op hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt ...
  Geplaatst 24 okt. 2014 20:38 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »