Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1600 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Music Hall.
  AuteurVAN OSTAIJEN P.
  UitgeverijAntwerpen (Polis)
  Jaar2006
  Prijs (EUR)19.95
  BesprekingReeds eerder verzorgde uitgeverij Polis een voortreffelijke editie van Felix Timmermans’ Pallieter. Nu gebeurt hetzelfde met de precies 100 jaar gelden verschenen bundelMusic Hall(1916) van een van de invloedrijkste Nederlandstalige dichters. Nooit eerder verscheen zo een revolutionaire bundel poëzie in zo een vernieuwende taal. Niet alleen bespreekt hij voor poëzie onwaardig geachte onderwerpen (trams en bioscopen), maar alle traditionele onderwerpen (de natuur, de liefde, het verleden) behandelt hij op een totaal nieuwe wijze in swingende verzen. Een uitgebreid nawoord plaatst de bundel in zijn context en onderstreept het belang ervan voor de Nederlandstalige literatuur. In deze uitgave zijn ook de art deco-tekeningen opgenomen die de eerste editie sierden. Daarnaast bevat de uitgave ook enkele onuitgegeven gedichten. Een modeluitgave, net zoals de eerder vermelde editie vanPallieter. (HG)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 29 januari 2017
  Vandaag werden 23 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd aan de webstek. U vindt ze hier.
  Geplaatst 29 jan. 2017 13:59 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 12 november 2016
  Vandaag werden 32 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd aan de webstek. U vindt ze hier.
  Geplaatst 12 nov. 2016 13:16 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 24 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Vrijdag, 23 Juni 2017 Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30.In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »