Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1600 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Langs de mysterieuze grenzen van het leven
  AuteurLEVER J.
  UitgeverijKampen (Ten Have)
  Jaar2007
  Prijs (EUR)17.9
  BesprekingHet is echt onvoorstelbaar hoe de grenzen tussen geloof en wetenschap in onze dagen worden afgetast. Al gedurende een viertal jaren verschijnen er elk seizoen meerdere titels over. Dit exemplaar is geschreven door een emeritus hoogleraar in de dierkunde. Hij schrijft als een gelovige. Dit boek bundelt 9 reeds eerder verschenen artikels. Jan Lever opent met 2 essays over de verwondering die ook de Godsvraag oproept. Daarna wordt het wat "straffer": het scheppingsgeloof kan bevestigd worden door de wetenschap. In enkele daaropvolgende essays gaat hij daarom in op de verhouding tussen scheppingsgeloof en evolutietheorie. In een laatste deel wordt de link gelegd met de ethiek. Het is erg waardevol dat een wetenschapper en eens geen theoloog zich over de kwestie buigt, maar er zijn dan ook beperkingen: theologie is geen positieve wetenschap. (JG)
  ISBN 90 259 5729 3
  Geplaatst 27 feb. 2016 09:03 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 25 april 2016
  Vandaag werden 25 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd aan de webstek. U vindt ze hier.
  Geplaatst 25 apr. 2016 13:29 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 27 februari 2016
  Vandaag werden 12 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd aan de webstek. U vindt ze hier.
  Geplaatst 27 feb. 2016 09:02 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 21 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Vrijdag, 1 Juli 2016 Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,9-13.In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »