Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1000 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Mijn familienaam: waar komt die vandaan?
  AuteurDEBRABANDERE F.
  UitgeverijLeuven (Davidsfonds)
  Jaar2012
  Prijs (EUR)27.5
  BesprekingDebrabandere is een expert in het zoeken naar de herkomst van woorden, meer bepaald van familienamen en plaatsnamen. Bij het Davidsfonds verscheen eerder al De Vlaamse gemeentenamen. Over familienamen verschenen van hem in illo tempore bij wijlen het Gemeentekrediet twee dikke turven met alle Vlaamse familienamen. Een huzarenstuk. Dat kon hij nu niet overdoen natuurlijk en vandaar dat men nogal eens tevergeefs zoekt naar de verklaring van de eigen familienaam. Wat dit boek dan weer voorheeft op de hoger vermelde turven is dat het inhoudelijk zeer gestructureerd is. Heel helder legt de schrijver uit waar familienamen vandaan komen en hij doorspekt dat met voorbeelden. Bovendien lardeert hij die voorbeelden met weetjes over bekende personen met die familienaam. Dat maakt het boek nog aantrekkelijker. (HG)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 2 november 2013
  Een nieuwe reeks boekbesprekingen werd toegevoegd aan de website. U vindt ze hier.
  Geplaatst 2 nov. 2013 14:30 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 4 juni 2013
  Vandaag publiceerden we veertien nieuwe boekbesprekingen. U vindt ze hier.
  Geplaatst 4 jun. 2013 13:08 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 14 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Zondag, 20 April 2014 Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 20,1-9.Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen ‑ het was nog donker ‑ bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »