Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1000 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Esther.
  AuteurVAN DE KETTERIJ M.
  UitgeverijKampen (De Groot Goudriaan)
  Jaar2010
  Prijs (EUR)39.9
  BesprekingEsther is zo een boek dat geregeld tussen de plooien valt… Het is nochtans geen uitgebreid boekje. Nochtans komt het amper aan bod in de liturgie en dat is jammer. Een dominee heeft er een hele studie aan gewijd. Hij vertrekt van een exegese, maar gaat dan al snel over naar wat het boek voor ons vandaag kan betekenen. Ik moet bekennen dat ik niet zo oploop met de vertalingen naar vandaag. Ik vind dat ze hier en daar nogal snel verzanden in moralisme. Ook de stijl ligt nogal zwaar op de hand. Het is eraan te zien dat de auteur Statenbijbelnederlands gewend is… Jammer, voor de gemiste kans, want Esther verdient echt wel een vlottere inleiding en een meer eigentijdse hertaling. (ES)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 22 oktober 2014
  Vandaag werden 34 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd. U vindt ze hier.
  Geplaatst 22 okt. 2014 13:43 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 30 april 2014
  Met de laatste nieuwe reeks boekbesprekingen rondden we de kaap van 1500 boekbesprekingen. Klik hier.
  Geplaatst 30 apr. 2014 07:56 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 16 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Vrijdag, 31 Oktober 2014 Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 14,1-6.Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging om de maaltijd te gebruiken, hielden zij Hem voortdu­rend in het oog. Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar, die aan waterzucht leed. Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en Farizeeën met de vraag: 'Mag men op sabbat iemand genezen of niet?' Maar zij zeiden niets. Daarop legde Hij zijn hand op hem, genas hem en liet hem heengaan. Vervolgens keerde Hij zich tot hem met de woorden: 'Wie van u zal niet terstond als zijn zoon of zijn os in een put valt, hen eruit trekken, ook al is het sabbat ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »