Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1000 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de N.B.G.-vertaling
  AuteurNN.
  UitgeverijKampen (Kok)
  Jaar2004
  Blz.406
  Prijs (EUR)34.9
  BesprekingEen concordantie is een nuttig instrument om in de Bijbel zeer snel en efficiënt thematische opzoekingen te doen. Op Bijbelpapier en in zeer kleine druk treft men er honderden trefwoorden in aan met een verwijzing naar de Bijbel. Nuttig voor catechisten en Bijbelvorsers! (ES)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 22 oktober 2014
  Vandaag werden 34 nieuwe boekbesprekingen toegevoegd. U vindt ze hier.
  Geplaatst 22 okt. 2014 13:43 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 30 april 2014
  Met de laatste nieuwe reeks boekbesprekingen rondden we de kaap van 1500 boekbesprekingen. Klik hier.
  Geplaatst 30 apr. 2014 07:56 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 16 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Maandag, 22 December 2014 Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1,46-56.Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst elk geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam! Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken zendt Hij heen met lege handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israel aan, zijn milde erbarming indachtig. gedachtig zijn barmhartigheid ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »