Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!


Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.


Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 1000 boekbesprekingen. De verzameling wordt ongeveer 5 maal per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle practische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Boek in de kijker

 • Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur (incl. CD)
  AuteurNN.
  UitgeverijAmsterdam (Amsterdam University Press)
  Jaar2004
  Blz.164
  Prijs (EUR)19.5
  BesprekingN.a.v. de nieuwe Bijbelvertaling verscheen een boekje over Kerstmis. De eerste 3 hoofdstukken van dit boekje behandelen het oorspronkelijke, Bijbelse kerstverhaal. Andere hoofdstukken belichten vooral culturele aspecten: literatuur, lied, schilderkunst en cultuurgeschiedenis. Bij het gedeelte over muziek (van Ignace Bossuyt!) zit een CD met enkele oude kerstliederen uit onze contreien. (ES)
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »

Recente aankondigingen

 • Nieuwe boekbesprekingen 30 april 2014
  Met de laatste nieuwe reeks boekbesprekingen rondden we de kaap van 1500 boekbesprekingen. Klik hier.
  Geplaatst 30 apr. 2014 07:56 door Mathias Van Aken
 • Nieuwe boekbesprekingen 2 november 2013
  Een nieuwe reeks boekbesprekingen werd toegevoegd aan de website. U vindt ze hier.
  Geplaatst 2 nov. 2013 14:30 door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 2 van 15 worden weergegeven. Meer bekijken »

ChristusRex.be

Evangelie

 • Zaterdag, 26 Juli 2014 Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 13,24-30.In die tijd hield Jezus de menigte deze voor: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid; maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeenga­ren? Maar hij ...
  Geplaatst door Mathias Van Aken
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »