Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.

Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis.

Hedendaagse Christuservaringen.

Mariakalender 2024 - Theologie scheurkalender 2024

Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

Legenda aurea. Levens van de heiligen.

Historische atlas van de Lage Landen (814-1256)

Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen.

De botten van Bach. Cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel.

De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw)

Hegel. Een biografie.

Filips II. Onmachtig koning

Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Recluse. Leefregel voor een recluse. Een merkwaardig mirakel. Leven van Aelred van Rievaulx

Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Over de ziel en de verrijzenis

Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen

Goden en godinnen van Hellas en Rome. Van de Olympus naar de onderwereld

Je hebt gewonnen, Galileeër. Denken versus geloven in de oudheid

Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

De duivel in de Nederlandse literatuur

Kerkgeschiedenis

Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period

De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid

Ravenna. Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa

De Dertigjarige Oorlog. De allereerste wereldoorlog (1618-1648)

De onttovering van de wereld. Een politieke geschiedenis van de religie

Kan de wetenschap alles verklaren?

Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde