Auteurs_P-U (354)

Heeft het zin christen te zijn?

Jezus van Nazareth.

Geloof, waarheid en tolerantie. Het christendom en de wereldgodsdiensten.

Ervaringen van een hedendaagse exorcist.

Over de religie.

Met Petrus en Paulus op stap. Boeiende Bijbelstudies in de Handelingen over de geest van het ontstaan van de kerk.

Toeterweltoe. Zin, onzin en waanzin van religie.

Op verhaal komen. Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen.

Bronnen van het zelf

Mijn doopalbum

De Bijbel vertaald

Een theorie van rechtvaardigheid

Antwerpen. Atlas van een stad in ontwikkeling.

God in gedichten. De mooiste religieuze poëzie van de 20ste eeuw uit de Lage Landen.

Ziel en zaligheid. Volksgeloof in Nederland en Vlaanderen.

Op verhaal komen. Sagen uit de provincie Antwerpen.

God in de mens. De christusidee in de evangeliën.

De nacht zal lichten als de dag. De donkere nacht bij Jan van het Kruis.

Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers.

De kracht van kunst.

Methodisch kijken. Aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur.

Wereldgeschiedenis (264-145 v Chr.)

Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik.

Bewaar de schoonheid. Topstukken van religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht.

De open samenleving en haar vijanden.

_200 jaar dichters, denkers en durvers

Leven ondanks dood: het passieverhaal volgens Johannes

God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld

Pelgrimeren naar de Morendoder. Onderweg naar Jacobus van Compostela

Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap

De kern van ons geloof

Op verhaal komen. Oost-Vlaams sagenboek