Geloof, waarheid en tolerantie. Het christendom en de wereldgodsdiensten.

Bij Lannoo ziet het een en ander van de paus het licht. Geregeld verschijnen vertalingen van zijn werken toen hij nog als professor of als kardinaal van de congregatie voor de geloofsleer werkzaam was. Natuurlijk heeft hij ook nagedacht over de relatie tussen christendom en andere religies. Het standpunt van de paus is klaar en duidelijk: het christendom heeft een meerwaarde, maar dat sluit een vreedzaam samenleven niet uit. Integendeel zelfs. Na een historische schets van de interreligieuze dialoog beschrijft hij leerstellige opvattingen die christenen erop na houden. (FD)

J. RATZINGER-BENEDICTUS XVI, Geloof, waarheid en tolerantie. Het christendom en de wereldgodsdiensten., Tielt (Lannoo), 2008
19,95 EUR