Bronnen van het zelf

Het filosofische werk van Lemniscaat mag er best zijn? Is de New Age markt uitgeput? In elk geval: Lemniscaat heeft een fonds voor vertalingen van belangrijke filosofische werken en die mag gerust gezien worden. Dit keer een uitgave van een van de meest vooraanstaande conservatieve (in de zuivere betekenis van dat woord) filosofen, Taylor. In deze folosofische klassieker zoekt Taylor naar het ontstaan van het moderne subject. Hij aarzelt er niet voor terug om een misplaatst modern autonomiedenken in vraag te stellen en er de arbitrariteit van in vraag te stellen. Een filosofische topper! (ES)

C. TAYLOR, Bronnen van het zelf, Amsterdam (Lemniscaat), 2008