Uitgeverij Lemniscaat

Rotterdam

Lemniscaat is de naam van het symbool dat op de rug van onze boeken is terug te vinden. Het is de curve van Bernoulli, een wiskundig symbool. Voor de oprichters van de uitgeverij, de heer en mevrouw Boele van Hensbroek, symboliseert de Lemniscaat het evenwicht tussen, en het ineengrijpen van het geestelijke en het stoffelijke. Lemniscaat is een zelfstandige uitgeverij. Dat wil zeggen dat zij niet is aangesloten bij een groter concern. De uitgeverij bestaat sinds 1963.

Meer informatie vindt u op de webstek.