De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.

Het is lang geleden dat ik een boek als dit heb gelezen! Sterker nog: het is wellicht de beste wijsgerige antropologie die ik de laatste tien jaar heb gelezen. De Nederlandse schrijver Ger Groot laat zien hoe het moderne subject is kunnen ontstaan. Het is een lang verhaal dat begint bij Descartes en dat vandaag de dag nog niet afgelopen is. Groot baseert zich niet alleen op filosofen om die genese te tonen, maar ook op letterkundige en culturele bronnen. Het boek levert een bewijs van de grote belezenheid van Groot. Maar bovenal weet hij feilloos die talloze ‘feitjes’ in het groter verhaal te situeren en om te smeden tot een grandioze synthese. Hij legt verbanden die soms onzichtbaar zijn, maar die er wel zijn. Het boek is een absolute aanrader voor al wie inzicht wil krijgen in wie de mens vandaag geworden is. (HG)

G. GROOT, De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is., Rotterdam (Lemniscaat), 2017
34,5 EUR