De open samenleving en haar vijanden.

Tot de filosofische toppers van de 20ste eeuw behoort deze kanjer van de politieke- en de wetenschapsfilosoof Karl Popper. Het dateert van 1945 en is een radicaal manifest voor de democratie. De democratie is voor Popper de enige staatsvorm waarin de menselijke rede zich kan ontwikkelen en waarin geweldloos hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Popper overtuigt door een heldere schrijfstijl en getuigt van een enorme eruditie. Ook tot op vandaag behoort het boek tot de verplichte literatuur van elke filosofiestudent. Lemniscaat heeft zich beperkt tot de vertaling, gezien de enorme omvang die het boek nu reeds heeft. Het is prachtig dat er een vertaling in het Nederlands beschikbaar is en dat in zijn geheel. (JF)

K. POPPER, De open samenleving en haar vijanden., Rotterdam (Lemniscaat), 2007