Een theorie van rechtvaardigheid.

Vrij snel moest in het Nederlands de vertaling van dit werk - dat ook in 27 andere talen verschenen is - herdrukt worden. Het gaat dan ook om een van de meest invloedrijke filosofische boeken aller tijden, het 'manifest' van de liberaal-democratische verzorgingsstaat. Het maakte de auteur op slag wereldberoemd. De auteur legt er de fundering voor die staat (het rechtvaardigheidsbeginsel, de instituties etc.) en bestudeert talrijke casussen, b.v. de legerdienst, de burgerlijke ongehoorzaamheid enzovoort. Niet onbelangrijk is dat de vertalers geopteerd hebben voor de door de auteur volledig herziene Harvard editie van dit boek. Omdat er nogal wat technische termen dienden vertaald te worden, hebben de auteurs geopteerd voor een woordje toelichting en een Nederlands register met (soms, indien nodig) de Engelse termen tussen haakjes. Ongetwijfeld zal deze vertaling enorme diensten bewijzen aan de filosofie. (JG)

J. RAWLS, Een theorie van rechtvaardigheid., Amsterdam (Lemniscaat), 2009