Jezus van Nazareth.

Het is tot nog toe ongezien dat een paus een boek schrijft in persoonlijke naam. En dan nog wel over de centrale persoon van het christendom. De paus staat stil bij het mysterie van Christus. Wie was die man? Hij dringt door tot Gods heilsmysterie in de persoon van Jezus van Nazareth. Vooral de boodschap van Jezus wordt ontleed. Hij staat lang stil bij de zaligsprekingen, het Onze Vader, het doopsel en de gedaanteverandering. Het is wachten op het tweede deel om te weten hoe de paus denkt over de passie en de verrijzenis. Het boek werd overigens prachtig uitgegeven qua lay-out. (HG)

J. RATZINGER-BENEDICTUS XVI, Jezus van Nazareth., Tielt (Lannoo), 2008