God in de mens. De christusidee in de evangeliën.

De Spaans-Amerikaanse filosoof Santayana geniet weinig bekendheid in onze contreien. Hij overleed in 1952 en liet een indrukwekkend oeuvre na als essayist, filosoof, literatuurcriticus en romanschrijver. Eigenlijk is hij te weinig gekend als christelijke filosoof en het is dan ook een zegen dat dit boek verscheen. In dit boek biedt hij een verfrissende, doch literaire kijk op de evangeliën. Het is geen louter katholiek standpunt, maar wijkt er toch ook weer niet helemaal van af. Hij neemt de vrijheid die elke grote auteur (waaronder ook Augustinus en Thomas van Aquino) voor zichzelf opeist. De uitgave werd uitgebreid met een essay van de vertaler om leven en werk van Santayana bekender te maken. (ES)

G. SANTAYANA, God in de mens. De christusidee in de evangeliën., Kapellen (Pelckmans), 2007
24,95 EUR