De kracht van kunst.

De Engelse historicus Schama is gebeten door de Hollandse cultuur van de 17de eeuw. In dit boek verlegt hij zijn horizon naar acht kunstenaars van de 17de tot de 20ste eeuw, van Caravaggio tot Rothko. Schama schrijft eigenlijk kleine biografietjes van die kunstenaars en ziet dan hoe hun werken in nauwe relatie staan tot hun eigen leven. Caravaggio schildert niet voor niks een indringend schilderij van David en Goliath net nadat hij iemand vermoord heeft … In dat opzicht levert Schama een boeiend, maar verre van een oorspronkelijk verhaal. Schama heeft een zeer vlotte pen en geeft blijk van een grote historische verbeelding. De vloote lectuur wordt nog bevorderd door de prachtige en talloze illustraties. (JG)

S. SCHAMA, De kracht van kunst., Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2007
49,9 EUR