Brieven van Bernadette uit Lourdes en Nevers.

Door devotionele biografen zijn tal van grote heiligen al is de sfeer van de vrome piëteit geraakt: Theresia van Lisieux, priester Poppe en Bernadette. Daardoor gaat de grootsheid van die mensen verloren! Theresia is kerklerares en Poppe was doctor in de wijsbegeerte en adviseur van talrijke nationale instanties! Bernadette was hetzelfde lot beschoren! Gelukkig zijn er uitgaven zoals deze die het tegendeel bewijzen en die de diepe spiritualiteit van die mensen weergeven. In dit boek staan de (becommentarieerde) brieven van Bernadette centraal. Het is een prachtig werk met vele illustraties en historische wetenswaardigheden. Een echte aanrader. (ES)

P. CHATELION COUNET, Brieven van Bernadette uit Lourdes en Nevers., 's Hertogenbosch (Katholieke Bijbelstichting), 2008
24,5 EUR