Het wezen van het conservatisme: een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France

Veertien jaar geleden verscheen in de bekende Agora-reeks een erg beknopte selectie ui Burkes meesterwerk over de Franse Revolutie, meteen de Bijbel van het oorspronkelijk politiek conservatisme. Dat verschijnt nu opnieuw, maar voorzien van een andere inleiding. Burke was een voortreffelijk politicus en de vader van het échte conservatisme. De inleiding tot het boekje besteedt i.t.t. de vorige uitgave helaas te veel aandacht aan de particuliere situatie van het conservatisme in Nederland en doet daardoor te weinig recht aan Burke zelf. (ES)

P. BURKE, Het wezen van het conservatisme: een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France, Kampen/Kapellen (Agora/Pelckmans), 2002
138 blz. en 15,5 EUR