Stop met aardig zijn

D'Ansembourg stapt in een traditie van controversiële thema's, zoals er de laatste tijd nog publicaties verschenen zijn: over het positieve van het individualisme, over het einde van de tolerantie enz. Nu moeten we ook stoppen met aardig zijn. Als we aardig en vriendelijk zijn, doen we ons immers meestal anders voor dan we in werkelijkheid zijn. Om toch tot een gesprek te blijven komen, moeten we wel geweldloos blijven (voel het boeddhisme). Maar wat als ik me net niet geweldloos voel? Ik vind het een vrij overbodig boekje, zelfs niet eens controversieel (wat de titel ook moge weren. Men leert beter respect en beleefdheid cultiveren! Het boekje is samen te vatten in één zin: in plaats van te mokken, leer je beter zeggen wat er op je lever ligt. De titel is een verkoopstruc. (NN)
ISBN 90-77942-16-5

T. D'ANSEMBOURG, Stop met aardig zijn, Leuven (Davidsfonds), 2006
269 blz. en 19,9 EUR