Proust en het fin de siècle: de decadentie overwonnen

De decadentie van de negentiende eeuw heeft heel wat eigenaardige kunstenaars en filosofen opgeleverd: Emerson, Carlyle, Ruskin, Huysmans, Schopenhauer… De periode wordt gekenmerkt door morbiditeit, dandyisme, raffinement, melancholie enz. Proust staat daar middenin en bekleedt er een heel eigen positie: de nostalgische en scrupuleuze zelfobservator. Omdat zijn literatuur voor erg moeilijk doorgaat is een studie als deze erg gewenst. Evers schetst werkelijk de ganse achtergrond waar tegen A la recherche du temps perdu tot stad is gekomen. (JG)

M. EVERS, Proust en het fin de siècle: de decadentie overwonnen, Budel (Damon), 2004
215 blz. en 19,9 EUR