Heraldiek: wapens kennen en herkennen

Men kan geen kerk binnenlopen of men wordt er geconfronteerd met heraldiek. Wapenschilden vol symbolen: alle belangrijke kerkelijke functionarissen krijgen er eentje. Dit boek is de eerste echt belangrijke studie in het Nederlands die alle fenomenen van de heraldiek belicht. Alle aspecten (waaronder zelfs de zwendel met wapenschilden) komen aan bod. Het boek is vlot geschreven en mooi geïllustreerd. (NN)

H. ROTTIER & M. VAN DE CRUYS, Heraldiek: wapens kennen en herkennen, Leuven (Davidsfonds), 2004
361 blz. en 29,5 EUR