Handboek Latijn. Een korte Latijnse grammatica.

Ik dacht dat ik intussen al wel het een en ander kende van Augustinus, maar deze vertaling kwam voor mij totaal uit de licht vallen. Het gaat om een beknopte Latijnse grammatica dia aan de kerkvader wordt toegedicht. En geheel onmogelijk is dat niet, want hij is per slot van rekening gevormd als een retor. Het leuke is dat het een grammatica is met alles erop en eraan: de kolommetjes, de reeksen, de indeling per woordcategorie (voornaamwoorden, werkwoorden etc.). Verrassend zijn de stukjes gewijd aan barbarismen en taalfouten. Heel erg didactisch is de grammatica niet opgevat: de uitleg is uitermate beknopt, de voorbeelden beperkt tot het strikte minimum. Deze uitgave wordt kort, maar degelijk ingeleid door een van de vertalers. Op die manier wordt deze grammatica voortreffelijk in zijn context geplaatst. (HG)

A. AUGUSTINUS, Handboek Latijn. Een korte Latijnse grammatica., Budel (Damon), 2014
14,9 EUR