De Germanen en het christendom. Een bewogen ontmoeting 5de-7de eeuw.

Pierre Trouillez is een verdienstelijke auteur die een meester is van de synthese. Bovendien beschrijft hij enkel dingen die hij bemeestert, in tegenstelling tot zoveel dilettanten. Dit boek is een vervolg op zijn eerder verschenen Van Petrus tot Constantijn en Bevrijd en gebonden. Het is een fascinerende geschiedenis van een christendom dat nog geen vaste voet aan de grond heeft gekregen in het Westen, terwijl de islam er volop oprukt. Trouillez geeft een integraal verslag en beperkt zich niet enkel tot de geschiedenis van de groten (zie hfdst. 9 over het kerkelijke leven). Dit boek beschrijft onderhoudend de histories van Leo de Grote, Gregorius de Grote en Clovis. Maar de auteur vergeet ook het Visigotische Spanje niet, een van de rijkste (intellectuele) periodes uit dat land. Kortom: een aanrader. (HG)

P. TROUILLEZ, De Germanen en het christendom. Een bewogen ontmoeting 5de-7de eeuw., Leuven (Davidsfonds), 2010
27,5 EUR