De trek naar de stad.

Voor de eerste keer in de geschiedenis wonen meer mensen in de stad dan op het platteland. En de plattelandsvlucht is verre van afgelopen, zoals bijvoorbeeld in India. Maar het fenomeen speelt zich af in de ganse wereld. De gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten, maar wie heeft er een zicht op? Saunders, een onderzoeksjournalist, zet alles op een rijtje: hij bespreekt de evoluties die gaande zijn en bespreekt de toekomstperspectieven. Het wonderlijke van het boek komt op het einde, daar waar hij aandacht besteed aan de mogelijkheden die die concentraties in de steden bieden. Zelfs de sloppenwijken ziet hij als potentiële energie die ten goede aangewend kan worden. Normaal denken we bij sloppenwijken aan miserie, geweld, ziektes, uitzichtloze armoede, maar dat is dus niet noodzakelijk zo! Verrassend (DK)

D. SAUNDERS, De trek naar de stad., Amsterdam (De bezige bij), 2010
29,9 EUR