Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1800.

Ik ben heel gelukkig met dit boek! De norbertijnen hebben dermate een belangrijke rol gespeeld in de religieuze geschiedenis van Vlaanderen, dat ze terecht een boek als dit verdienen. Naast hun specifieke zielzorg, zijn ze vooral gekend omwille van hun typische pastorijen. Net die gebouwen staan in dit boek centraal. Na een overzichtelijke verkenning van wie ze zijn, gaat alle aandacht onmiddellijk uit naar hun prachtige pastorijen in Brabant. Dat is een beetje jammer, want buiten Brabant hebben ze er minstens evenveel die de moeite waard zijn. Maar elk onderwerp kent zijn beperkingen… Het boek is schitterend geïllustreerd en heeft een rustige lay-out. Het is goed gedocumenteerd en leest vlot. Op het einde is een fietskaart toegevoegd en dat is een prettige verrassing. Over een aantal uitgewerkte trajecten kan men alle pastorijen bezoeken. Echt een aanrader. (HG)

J. BASTIAENSEN E.A., Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1800., Leuven (Davidsfonds), 2010
29,95 EUR