Davidsfonds

Leuven

Het Davidsfonds organiseert als grootste Vlaamse cultuurvereniging jaarlijks 10.000 activiteiten, dicht bij de mensen, dankzij 5.500 bestuursleden in meer dan 500 plaatselijke afdelingen. Het bereikt daarmee niet alleen 55.000 leden-gezinnen, maar ook tienduizenden andere belangstellenden. Taal & lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds, dat onder meer tekent voor het Groot Nederlands Dictee, de Nacht van de Geschiedenis, cultuurtoeristische zoektochten en reizen...

Meer informatie vindt u op de webstek.